Om Oss

Vår Visjon

På Geilo bor og arbeider vi i en av Norges  5 nasjonalparklandsbyer, utpekt av Miljødirektoratet i 2008.

Geilo ligger som en naturlig innfallsport til Nord-Europas største høyfjellsplatå Hardangervidda og mektige Hallingskarvet. Å leve og jobbe som arkitekter i disse omgivelsene forplikter og inspirerer. Med et godt team av lokale håndverkere, med lang tid erfaring med å jobbe på høyfjellet, ønsker vi å skape en moderne stedstilpasset arkitektur.

En arkitektur som tar vare på landskapet, som tar hensyn til klimatiske forhold og som danner rom som påvirker oss positivt og betyr noe for oss.

Vår Misjon

1.0 Ved å jobbe tett opp mot entreprenør helt fra skisse fase benytter vi oss av  lokal kunnskap og erfaring for å kunne skape et best mulig resultat.

2.0  Et bygg skal være en funksjonell og estetisk ramme rundt de funksjonene det skal inneholde, samtidig som det skal ta hensyn til det stedet der det står. På fjellet vil landskapstilpasning, sol/vind/snø-forhold, utsikt og klima være en sentral del i å skape gode rom.

3.0 Ved å innhente kunnskap om byggherres ønsker og behov, tomtas kvaliteter og utfordringer og lokal kunnskap om bygg og klima, ønsker vi å bidra til god arkitektur med gode rom for fantastiske opplevelser på fjellet.

Vårt lag